Phím Tắt Eclipse Thông Dụng Và Tiện Lợi Nhất ! Đọc Ngay Nếu Bạn Vẫn Đang Dùng Chuột

phím tắt eclipse

Việc sử dụng các thao tác click chuột nhiều lần trong Eclipse khiến các coder nhàm chán và tốn thời gian, hãy cải tạo nó bằng các phím tắt trong Eclipse. Dưới đây là danh sách một số những phím tắt thông dụng bạn nên biết.

phím tắt eclipse (1)
phím tắt eclipse (1)

Đầu tiên hãy sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + L để hiển thị danh sách các phím tắt trong Eclipse.

phím tắt eclipse (2)
phím tắt eclipse (2)

Danh sách tất cả những phím tắt trong Eclipse bạn có thể áp dụng, được chia thành 12 mục khác nhau tùy thuộc vào tác dụng của phím tắt:

1. Quản lý tập tin và dự án

Ctrl + N

Tạo dự án mới bằng Wizard

Ctrl + Alt + N

Tạo dự án , tập tin, lớp, vv

Alt + F

Mở dự án, tệp, v.v.

Ctrl + Shift + R

Mở Resource (tệp, thư mục hoặc dự án)

Alt + Enter

Hiển thị và truy cập các thuộc tính tệp

Ctrl + S

Save tập tin hiện tại

Ctrl + Shift + S

Save tất cả các tập tin

Ctrl + W

Đóng tệp hiện tại

Ctrl + Shift + W

Đóng tất cả các tệp

F5

Làm mới nội dung của phần tử đã chọn bằng hệ thống tệp cục bộ

2. Cửa sổ trình chỉnh sửa

F12

Chuyển đến cửa sổ trình chỉnh sửa

Ctrl + Trang Down / Ctrl + Page Up

Chuyển sang trình chỉnh sửa tiếp theo / chuyển sang trình chỉnh sửa trước

Ctrl + M

Phóng đại hoặc bỏ tối đa hóa cửa sổ soạn thảo hiện tại (cũng hoạt động cho các cửa sổ khác)

Ctrl + E

Hiển thị danh sách các biên tập viên mở. Sử dụng các phím mũi tên và nhập để chuyển đổi

Ctrl + F6 / Ctrl + Shift + F6

Hiển thị danh sách các biên tập viên mở. Tương tự như ctrl + e nhưng chuyển ngay sau khi phát hành ctrl

Alt + Mũi tên Trái / Alt + Mũi tên Phải

Chuyển đến trang trước / chuyển đến cửa sổ Trình chỉnh sửa tiếp theo

Alt + –

Mở menu Tùy chọn cửa sổ trình soạn thảo

Ctrl + F10

Hiển thị menu xem (các tính năng có sẵn trên thanh dọc bên trái: điểm ngắt, dấu trang, số dòng,…)

Ctrl + F10, rồi nhấn n

Hiển thị hoặc ẩn dòng numbers

Ctrl + Shift + Q

Hiển thị hoặc ẩn cột khác ở bên trái (cho biết thay đổi kể từ lần lưu cuối cùng)

Ctrl + Shift + + / –

Phóng to / thu nhỏ văn bản

3. Điều hướng trong trình chỉnh sửa

Trang chủ / Kết thúc

Chuyển đến bắt đầu / nhảy đến cuối indention. Bấm home hai lần để nhảy đến đầu dòng

Ctrl + Trang chủ / Kết thúc

Chuyển đến đầu / nhảy đến cuối nguồn

Ctrl + Mũi tên Phải / Mũi tên Trái

Chuyển một từ sang trái / một từ ở bên phải

Ctrl + Shift + Mũi tên xuống / mũi tên lên

Chuyển đến trước / nhảy tới phương thức tiếp theo

Ctrl + L

Chuyển đến số Line. Để ẩn / hiển thị số dòng, nhấn ctrl + F10 và chọn ‘Hiển thị số dòng’

Ctrl + Q

Chuyển đến vị trí cuối cùng đã chỉnh sửa

Ctrl + . / Ctrl +

Chuyển đến / nhảy tới cảnh báo hoặc lỗi cú pháp trình biên dịch trước đó

Ctrl + Shift + P

Với một khung được chọn: chuyển đến giá đóng hoặc mở phù hợp

Ctrl + [ + ] / Ctrl + –

Thu gọn / Mở rộng phương thức hoặc lớp hiện tại

Ctrl + [ / ] / Ctrl + *

Thu gọn / Mở rộng tất cả các phương thức hoặc lớp học.

Ctrl + Mũi tên xuống / Ctrl + mũi tên lên

Trình chỉnh sửa cuộn mà không thay đổi vị trí con trỏ.

Alt + Page Up / Alt + Trang Down

Tab phụ tiếp theo / Tab phụ trước

4. Chọn văn bản

Shift + Mũi tên phải / mũi tên trái

Mở rộng lựa chọn bằng một ký tự sang trái / phải

Ctrl + Shift + Mũi tên Phải / Mũi tên Trái

Mở rộng lựa chọn sang từ tiếp theo / trước

Shift + Mũi tên xuống / mũi tên lên

Mở rộng lựa chọn bằng một dòng xuống / một dòng

Shift + Kết thúc / Trang chủ

Mở rộng lựa chọn để kết thúc / đến đầu dòng

Ctrl + A

Chọn một

Alt + Shift + Mũi tên lên

Mở rộng lựa chọn thành phần tử hiện tại (ví dụ: biểu thức một dòng hiện tại hoặc nội dung trong dấu ngoặc vuông)

Alt + Shift + Mũi tên Trái / Mũi tên Phải

Mở rộng lựa chọn thành phần tử kế tiếp / trước

Alt + Shift + Mũi tên xuống

Giảm lựa chọn được mở rộng trước đó bằng một bước

5. Chỉnh sửa văn bản

Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V

Cắt, sao chép và dán

Ctrl + Z

Hoàn tác hành động cuối cùng

Ctrl + Y

Làm lại tác vụ cuối cùng (hoàn tác)

Ctrl + D

Xóa Line

Alt + Mũi tên lên / mũi tên xuống

Di chuyển dòng hiện tại hoặc lựa chọn lên hoặc xuống

Ctrl + Alt + Mũi tên Lên / Ctrl + Alt + Mũi tên Xuống /

Nhân đôi dòng hiện tại hoặc chọn lên hoặc xuống

Ctrl + Delete

Xóa từ tiếp theo

Ctrl + Backspace

Xóa từ trước

Shift + Enter

Nhập dòng bên dưới dòng hiện tại

Shift + Ctrl + Enter

Nhập dòng phía trên dòng hiện tại

Chèn

Chuyển đổi giữa chế độ chèn và ghi đè

Shift + Ctrl + Y

Thay đổi lựa chọn thành tất cả các chữ thường

Shift + Ctrl + X

Thay đổi lựa chọn thành tất cả chữ hoa

6. Tìm kiếm và thay thế

Ctrl + F

Mở tìm kiếm và thay thế hộp thoại

Ctrl + K / Ctrl + Shift + K

Tìm trước / tìm lần xuất hiện tiếp theo của cụm từ tìm kiếm (tìm cửa sổ gần trước)

Ctrl + H

Tìm kiếm vùng làm việc (Tìm kiếm Java, Tìm kiếm tác vụ và Tìm kiếm tệp)

Ctrl + J / Ctrl + Shift + J

Tìm kiếm gia tăng / tua lại. Nhập cụm từ tìm kiếm sau khi nhấn ctrl + j , hiện giờ có cửa sổ tìm kiếm

Ctrl + Shift + O

Mở hộp thoại tìm kiếm tài nguyên để tìm bất kỳ lớp nào

7. Góp ý ​​và nhận xét

Tab / Shift + Tab

Tăng / giảm thụt lề của văn bản đã chọn

Ctrl + I

Đúng sắp xếp của văn bản được lựa chọn hoặc dòng hiện tại

Ctrl + Shift + F

Tự động định dạng tất cả mã trong trình chỉnh sửa bằng cách sử dụng trình định dạng mã

Ctrl + /

Nhận xét / bỏ ghi chú dòng hoặc lựa chọn (thêm ‘//’)

Ctrl + Shift + /

Thêm Chặn nhận xét xung quanh lựa chọn (thêm ‘/ … * /’)

Ctrl + Shift + \

Xóa nhận xét chặn

Alt + Shift + J

Thêm nhận xét phần tử (thêm ‘/ ** … * /’)

8. Chỉnh sửa mã nguồn

Ctrl + Dấu cách

Mở hỗ trợ nội dung (ví dụ: hiển thị các phương thức có sẵn hoặc tên trường)

Ctrl + 1

Mở Quick Fix và Quick Assist

Alt + /

Đề xuất hoàn thành từ (sau khi nhập ít nhất một chữ cái). Lặp đi lặp lại nhấn alt + / cho đến khi đạt được tên chính xác

Ctrl + Shift + Chèn

Tắt hoặc kích hoạt Chế độ chèn thông minh (chỉ định tự động, dấu ngoặc tự động, v.v.)

9. Thông tin mã

Ctrl + O

Hiển thị mã outline / structure

F2

Mở lớp, phương thức hoặc thông tin biến (văn bản chú giải công cụ)

F3

Khai báo mở: Chuyển đến khai báo lớp, phương thức hoặc tham số đã chọn

F4

Cửa sổ phân cấp loại mở cho mục đã chọn

Ctrl + T

Hiển thị / mở Phân cấp nhanh Type cho mục đã chọn

Ctrl + Shift + T

Mở mẫu trong hệ thống

Ctrl + Alt + H

Mở hệ thống

Ctrl + Shift + U

Tìm OCC trong tập tin hiện tại

Ctrl + move over method

Khai báo hoặc triển khai

10 .Tái cấu trúc

Alt + Shift + R

Đổi tên phần tử đã chọn và tất cả các tham chiếu

Alt + Shift + V

Di chuyển các yếu tố để lớp hoặc tập tin khác (Với phương pháp hoàn chỉnh hoặc lớp chọn)

Alt + Shift + C

phương pháp Hange chữ ký (với tên phương pháp được lựa chọn)

Alt + Shift + M

Trích xuất lựa chọn thành phương pháp

Alt + Shift + L

Giải nén biến local: Tạo và gán một biến từ một biểu thức đã chọn

Alt + Shift + I

Được lựa chọn biến địa phương, phương pháp, hoặc hằng số nếu có thể (thay thế biến với tuyên bố / phân công của nó và đặt nó trực tiếp vào báo cáo)

11. Chạy và gỡ lỗi

Ctrl + F11

Lưu và khởi chạy ứng dụng (chạy)

F11

Gỡ lỗi

F5

Bước vào chức năng

F6

Bước tiếp theo (từng dòng)

F7

Bước ra khỏi

F8

Chuyển đến Breakpoint tiếp theo

12. Các chức năng khác

Ctrl + F7 / Ctrl + Shift + F7

Chuyển tiếp / lùi giữa các giao diện (bảng). Hữu ích cho việc chuyển đổi qua lại giữa Package Explorer và Editor.

Ctrl + F8 / Ctrl + Shift + F8

Chuyển tiếp / lùi lại giữa các phối cảnh

Ctrl + P

In

F1

Mở trợ giúp Eclipse

Shift + F10

Hiển thị Menu ngữ cảnh nhấp chuột phải

Trên đây là tổng hợp các phím tắt trong Eclipse mà bạn cần nắm được để tiết kiệm thời gian và giúp các thao tác trở nên đơn giản hơn.

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.