• Trang chủ
  • Tổng Hợp Đề Thi HSG Tin Học Các Tỉnh

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ đề thi HSG do bạn Phan Đức Hải chia sẻ, do bạn thu thập đề thi từ nhiều nguồn khác nhau, nên chất lượng của một số đề thi có thể chưa được tốt. Ngoài ra, vẫn còn nhiều đề thi của các tỉnh và các năm chưa được cập nhật đầy đủ. Rất mong nhận được sự đóng góp đề thi từ các thầy cô và các bạn để trang web ngày càng hoàn thiện hơn.