Acceptance Testing Là Gì ? (Kiểm Thử Chấp Nhận Là Gì ?)

Acceptance Testing là một trong 4 mức độ kiểm thử và cũng là bước cuối cùng trước khi sản phẩm được đưa ra hoạt động hoặc trước khi phân phối sản phẩm phải được chấp nhận.

Acceptance Testing là một trong những giai đoạn thuộc lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Vậy, Acceptance Testing là gì? Có những loại Acceptance Testing nào? Ngay sau đây Techacademy sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên đây, cùng tham khảo nhé.

I. Kiểm Thử Chấp Nhận Là Gì

Acceptance Testing (Kiểm thử chấp nhận) là 1 kiểm thử nhằm xác định hệ thống phần mềm có đạt yêu cầu kỹ thuật hay không. Bằng việc đánh giá những hành vi của hệ thống qua dữ liệu thực tế, kiểm thử chấp nhận sẽ xác định có hay không việc hệ thống đáp ứng được các tiêu chí lẫn yêu cầu của khách hàng. Một số kỹ thuật được dùng trong Acceptance Testing đó là phân tích giá trị biên giới, phân vùng tương đương và sử dụng bảng quyết định.

Kiểm Thử Chấp Nhận Là Gì
Kiểm Thử Chấp Nhận Là Gì

II. Acceptance Testing Sẽ Được Thực Hiện Khi Nào

Đây thường là bước cuối cùng trước khi sản phẩm được đưa ra hoạt động hoặc trước lúc phân phối sản phẩm phải được chấp nhận.

Acceptance Testing được thực hiện sau khi bản thân sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng (tức là sau khi kiếm thử hệ thống ).

Acceptance Testing Sẽ Được Thực Hiện Khi Nào
Acceptance Testing Sẽ Được Thực Hiện Khi Nào

III. Ai Sẽ Thực Hiện Kiểm Thử Chấp Nhận?

 • Khách hàng
 • Người dùng cuối cùng
Ai Sẽ Thực Hiện Kiểm Thử Chấp Nhận?
Ai Sẽ Thực Hiện Kiểm Thử Chấp Nhận?

IV. Điều Kiện Tiên Quyết Của Acceptance Testing

Điều kiện tiên quyết của kiểm thử chấp nhận là:

 • Cần phải bảo đảm những yêu cầu nghiệp vụ quan trọng của ứng dụng hoạt động;
 • Phần mềm đã hoàn thiện tốt nhất có thể;
 • Các khâu kiểm thử như Unit Testing, Integration Testing và System Testing đều đã hoàn thành;
 • Không tồn tại lỗi quan trọng trong hệ thống;
 • Lỗi về thẩm mỹ đã được chấp nhận trước kiểm thử chấp nhận;
 • Regression Testing phải được hoàn thành, không có lỗi lớn;
 • Mọi lỗi đã phát hiện đều phải được sửa, kiểm tra kỹ trước kiểm thử chấp nhận;
 • Môi trường Acceptance Test đã được chuẩn bị sẵn sàng;
 • Nhà phát triển cần phải chắc chắn rằng hệ thống đã sẵn sàng thực hiện kiểm thử chấp nhận.
Điều Kiện Tiên Quyết Của Acceptance Testing
Điều Kiện Tiên Quyết Của Acceptance Testing

V. Các Bước Thực Hiện Acceptance Testing

 • Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của phần mềm
 • Tạo kế hoạch kiểm tra Acceptance Testing
 • Xác định các kịch bản kiểm thử
 • Tạo các trường hợp kiểm tra Acceptance Testing
 • Chuẩn bị data test (giống với data thật nhất)
 • Thực hiện kiểm thử
 • Ghi nhận kết quả
 • Xác nhận các chức năng của sản phẩm
Các Bước Thực Hiện Acceptance Testing
Các Bước Thực Hiện Acceptance Testing

VI. Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Kiểm Thử Chấp Nhận

Để tăng tỉ lệ thành công của kiểm thử chấp nhận (UAT), ta có thể xem xét các vấn đề sau:

 • Chuẩn bị sớm các kế hoạch kiểm thử chấp nhận trong vòng đời của dự án
 • Chuẩn bị các checklists đầy đủ trước khi tiến hành kiểm thử chấp nhận
 • Thực hiện Pre-UAT trong giai đoạn kiểm thử hệ thống
 • Đặt kì vọng và xác định rõ phạm vi của kiểm thử chấp nhận
 • Chỉ kiểm thử với vai trò người dùng cuối và không lặp lại quá trình kiểm thử hệ thống
 • Kiểm thử với dữ liệu sẽ dùng trong thực tế, không sử dụng dữ liệu giả
 • Có tư duy của một người dùng bất kỳ lúc tiến hành kiểm thử
 • Cần có quá trình phản hồi trước khi kết thúc kiểm thử chấp nhận và chuyển sang giai đoạn sử dụng thực tế.
Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Kiểm Thử Chấp Nhận
Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Kiểm Thử Chấp Nhận

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.