Verification Testing Là Gì ?

verification_testing_la_gi

Trong ngữ cảnh testing, 2 tư tưởng Verification (Xác minh) và Validation (Xác nhận) được thực hiện rộng rãi. Trong phần nhiều những trường vừa lòng, bọn họ thường coi bọn chúng có thuộc nghĩa tuy nhiên thực tế nó là 2 tư tưởng không giống nhau. Hãy cùng Techacademy đi tìm hiểu verification testing là gì qua bài viết dưới đây nhé.

I. Validation Testing Là Gì

Validation là quá trình đánh giá sản phẩm cuối cùng để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ không? Hoạt động validation bao gồm smoke testing, functional testing, regression testing, systems testing etc… Để dễ hiểu hơn, chúng ta cùng xem qua thí dụ sau:

Xác Minh Xác Nhận
“Are you building it right?” (Bạn đang xây dựng nó phải không?) “Are you building the right thing?” (Bạn đang xây dựng là đúng đắn?)
Đảm bảo phần mềm đáp ứng tất cả các chức năng. Đảm bảo các chức năng đáp ứng đúng với các hành vi dự định, có trong yêu cầu đã đề ra.
Việc xác minh cần phải là đầu tiên và bao gồm việc kiểm tra tài liệu, code, v.v.. Xác nhận xảy ra sau khi xác minh và phần chính liên quan đến kiểm tra tổng thể.
Hoàn thành bởi Developer. Hoàn thành bởi Tester.

 

Validation Testing Là Gì
Validation Testing Là Gì

II. Tại Sao Phải Validation Testing?

+ Theo mô hình trưởng thành năng lực (CMM), chúng ta có thể định nghĩa thẩm định là quá trình kiểm tra những phần mềm trong hoặc ở cuối của quá trình phát triển để xác định xem nó đáp ứng các yêu cầu và quy định không.

+ Một sản phẩm có thể đạt yêu cầu trong khi thẩm định, vì nó được thực hiện trên giấy và không chạy hoặc chức năng ứng dụng nào được yêu cầu. Tuy nhiên, khi cùng một thời điểm đó sản phẩm đã được thẩm định trên giấy nhưng sau đó các sản phẩm chạy có thể thất bại trong khi kiểm định. Điều này có thể xảy ra vì lúc một sản phẩm hoặc ứng dụng được xây dựng theo các đặc điểm kỹ thuật nhưng những thông số kỹ thuật không chính xác vì thế họ không thể giải quyết các yêu cầu của người sử dụng.

+ Ưu điểm của kiểm định phần mềm:

 • Trong quá trình kiểm định nếu một số khiếm khuyết bị bỏ qua sau đó trong quá trình thẩm định nó có thể được phát hiện thì là lỗi.
 • Nếu trong quá trình kiểm định 1 số đặc điểm kỹ thuật bị hiểu nhầm và việc phát triển đã xảy ra sau đó trong quá trình thẩm định khi thực hiện chức năng đó là sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi có thể được hiểu.
 • Thẩm định được thực hiện trong quá trình kiểm thử như kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử tải, kiểm thử tương thích, …
 • Thử nghiệm giúp trong việc xây dựng các sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ.

+ Thẩm định là bước cơ bản được thực hiện bởi các kiểm thử viên trong suốt quá trình kiểm thử. Trong quá trình thẩm định sản phẩm nếu một vài sai lệch được tìm thấy trong kết quả thực tế từ kết quả mong đợi thì sau đó một lỗi sẽ được báo cáo hoặc một sự cố sẽ được đề cập. Không phải hầu hết các sự cố đều là lỗi. Nhưng tất cả các lỗi đều là sự cố. Sự cố cũng có thể là kiểu ‘câu hỏi’ những chỗ nào các chức năng của sản phẩm không rõ ràng dành cho các kiểm thử viên.

+ Do đó, thẩm định giúp đưa ra các chức năng chính xác của các tính năng và giúp các kiểm thử viên hiểu được sản phẩm một cách tốt hơn. Nó giúp việc tạo các sản phẩm thân thiện hơn đối với người sử dụng.

Tại Sao Phải Validation Testing
Tại Sao Phải Validation Testing

III. Sự Khác Nhau Giữa Verification Và Validation

+ Verification:

 1. Đánh giá các sản phẩm trung gian để kiểm tra xem nó có đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn không.
 2. Kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng theo yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật thiết kế không.
 3. Kiểm tra xem “Chúng tôi xây dựng sản phẩm đúng không”?
 4. Điều này được thực hiện mà không cần chạy phần mềm.
 5. Bao gồm tất cả các kỹ thuật test tĩnh Ví dụ bao gồm các bài đánh giá, kiểm tra và hướng dẫn

+ Validation:

 1. Đánh giá sản phẩm cuối cùng để kiểm tra xem nó có đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ không.
 2. Xác định xem phần mềm có phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ không.
 3. Kiểm tra “Chúng tôi xây dựng đúng sản phẩm”?
 4. Được thực hiện cùng với việc chạy phần mềm.
 5. Bao gồm tất cả các kỹ thuật test động Ví dụ bao gồm tất cả các loại test như smoke test, regression test, functional test, systems test và UAT
 Sự Khác Nhau Giữa Verification Và Validation
Sự Khác Nhau Giữa Verification Và Validation

IV. Verification Và Validation Trong Các Giai Đoạn Khác Nhau Của Vòng Đời Phát Triển

Một vòng đời phát triển có các giai đoạn khác nhau. Verification và validation được thực hiện trong từng giai đoạn của vòng đời. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu

#1. V & V tasks – Lập kế hoạch:

 • Xác minh hợp đồng
 • Đánh giá tài liệu khái niệm
 • Phân tích rủi ro

#2. V & V tasks – Phân tích yêu cầu:

 • Đánh giá các yêu cầu phần mềm
 • Đánh giá / phân tích các giao diện
 • Lập kế hoạch systems test
 • Lập kế hoạch Acceptance test

#3. V&V tasks – Giai đoạn thiết kế:

 • Đánh giá thiết kế phần mềm
 • Đánh giá / Phân tích giao diện (UI)
 • Lập kế hoạch Integration test
 • Lập kế hoạch Component test
 • Tạo test design

#4. V&V Tasks – Giai đoạn triển khai:

 • Đánh giá source code
 • Đánh giá tài liệu
 • Tạo test case
 • Tạo test proceduce
 • Thực hiện các component test case

#5. V&V Tasks – Giai đoạn test:

 • Thực hiện các system test case
 • Thực hiện các acceptance test case
 • Update tracebility metrics
 • Phân tích rủi ro

#6. V&V Tasks – Giai đoạn cài đặt và kiểm tra:

 • Kiểm tra việc cài đặt và cấu hình
 • Kiểm tra lần cuối cài đặt candidate build (bản build phát hành nội bộ)
 • Tạo test report cuối cùng

#7. V&V Tasks – Giai đoạn hoạt động:

 • Đánh giá những hạn chế mới
 • Đánh giá những đề xuất thay đổi

#8. V&V Tasks – Giai đoạn bảo trì:

 • Đánh giá các bất thường
 • Đánh giá migration
 • Đánh giá tính năng retrial
 • Đánh giá những đề xuất thay đổi
 • Xác nhận các vấn đề của production
Verification Và Validation Trong Các Giai Đoạn Khác Nhau Của Vòng Đời Phát Triển
Verification Và Validation Trong Các Giai Đoạn Khác Nhau Của Vòng Đời Phát Triển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.